Katso suomalaisia TV kanavia ja ohjelmia ulkomailla – Lue ohjeet

20.04.2022

Mike Jones:a

Best Ad Blockers in 2022 – Remove Ads & Popups

Nettiaika on mullistanut television katselun. Joitakin vuosikymmeniä sitten televisio oli perheen keskipiste: se toi aina maamme syrjäisimpiin pirtteihin saakka viihdettä ja kertoi maailman tuoreista tapahtumista. Televisio oli aikanaan yhtä mullistava keksintö kuin internet 1990-luvulla. Internetin kehitys on paitsi aiheuttanut televisiokanaville haasteita YouTuben ja muiden suoratoistopalveluiden tuodessa kilpailua, mutta myös tarjonnut niille mahdollisuuksia. Sen sijaan että odottaisimme telkkarin ääressä ohjelman alkamista, voimme televisiokanavien suoratoistopalvelujen avulla katsoa ohjelmia juuri silloin kun itse haluamme.

 

Näiden VPN-palveluiden avulla voit katsoa TV kanavia ulkomailla:

StrongVpn logo

Erikoisuus

Varma VPN

Players from sijainti
Kokeile tästä
Trust.Zone

Erikoisuus

Edullinen

Players from sijainti
Kokeile tästä
ipvanish

Erikoisuus

Useita Ominaisuuksia

Players from sijainti
Kokeile tästä

Maakohtaiset rajoitukset matkustelevan televisionkatsojan kiusana

Koska ohjelmia ei enää tarvitse katsoa televisiosta, jonka toiminta-alue on rajallinen lähetysinfrastruktuurista johtuen, olisi voinut kuvitella, että nettiaika olisi mahdollistanut television katselun ulkomailta. Näin onkin käynyt, mutta valitettavasti harmillisen moni sisältö on edelleen niin sanottujen maakohtaisten rajoitusten takana.

Maakohtaiset rajoitukset eli niin sanottu geoblokkaus on suoratoistopalvelujen käyttämä tekniikka, jossa käyttäjän sijaintimaa selvitetään erilaisilla tekniikoilla, esimerkiksi IP-osoitteen avulla. Usein maakohtaisten rajoitusten syynä on tekijänoikeuslaki. Esimerkiksi jos Yle haluaa televisioida Mestareiden liigan otteluita, on sen ostettava oikeudet kyseiseen sisältöön. Oikeudet puolestaan ovat usein huomattavan kalliita, joten Ylellä ei ole resursseja ostaa oikeuksia muualle kuin Suomeen. Koska Yle ei ole ostanut lupia sisällön jakeluun muissa maissa, joutuu se rajoittamaan sisällön katselua ulkomailla.

Toinen syy maakohtaisiin rajoituksiin voi olla hintojen eroavaisuus eri maiden välillä. Esimerkiksi jos jokin palvelu toimisi sekä Norjassa ja Romaniassa lähettäen samankaltaista sisältöä, olisi hinta todennäköisesti korkeampi Norjassa, sillä keskivertonorjalaisella on enemmän rahaa käytössään kuin romanialaisella. Tällöin norjalaisille tulisi houkutus säästää hieman rahaa käyttämällä palvelun romanialaista versiota, mutta geoblokkaus estää nämä aikeet.

 

 

TV CHANNELS FINNISH

VPN kiertää maakohtaiset rajoitukset

Vaikka maakohtaisiin rajoituksiin on laillinen syy, harmittavat ne ymmärrettävästi kaikkia niitä, jotka haluaisivat katsoa suomalaisia suoratoistopalveluita ulkomailla. Tähän harmittavaan ongelmaan VPN tuo ratkaisun. VPN tulee sanoista Virtual Private Network, jonka voisi suomentaa esimerkiksi virtuaaliseksi yksityisverkoksi. Ilman VPN-yhteyttä laitteesi on yhteydessä suoraan sinne sivustolle, mitä käytät. VPN puolestaan käyttää ”välikättä”: laitteesi yhdistääkin ensin VPN-palveluntarjoajan käyttämälle palvelimelle ja vasta tämän jälkeen käyttämällesi sivustolle.

VPN on Suomessa täysin laillinen tekniikka

VPN-palvelujen käyttö on ainakin Suomessa laillista, mutta on mahdollista, että joissakin maissa käyttö on kiellettyä. Ainakin Kiinan on uutisoitu poistaneen sovelluskaupoista VPN-sovelluksia. Vaikka joillekin kirjainyhdistelmä VPN tuo mieleen netin epämääräisillä sivuilla käyvät hämärämiehet, ei itse tekniikassa ole mitään kiellettyä tai arveluttavaa. Päinvastoin, tietyt tahot jopa kannustavat VPN-yhteyksien käyttöön. VPN nimittäin kehitettiin, jotta työntekijät pystyisivät käyttämään yrityksensä aineistoa esimerkiksi työmatkoilla, kun he eivät voi olla yhdistettynä yrityksen omaan verkkoyhteyteen. Myös monilla suomalaisilla yliopistoilla on omat VPN-yhteydet, joita tarjotaan henkilökunnalle ja opiskelijoille. Tämä mahdollistaa yliopiston hankkimien sähköisten aineistojen käyttämisen kotoa.

Vaikka VPN-yhteyden käyttäminen onkin laillista, ei se kuitenkaan tee laittomasta toiminnasta laillista. Joitakin vuosia sitten mediassa keskusteltiin kirjeistä, joita vertaisverkkojen käyttäjät olivat saaneet lakimiehiltä. Niissä vastaanottajan todettiin levittäneen luvatta tiettyä tekijänoikeusten alaista materiaalia vertaisverkossa ja vaadittiin maksamaan sovintomaksu jatkotoimenpiteiden uhalla. Osa kirjeistä johti oikeudenkäynteihin. Se oli monelle hyvä muistutus siitä, että vertaisverkkojen käyttö tiettyihin tarkoituksiin on selvästi ristiriidassa Suomen lainsäätäjän tulkinnan kanssa. Vertaisverkkojen käyttäjät ovatkin ryhtyneet käyttämään VPN-yhteyksiä, joiden pitäisi periaatteessa estää oman IP-osoitteen näkyminen tekijänoikeusrikkomuksia valvoville tahoille. Palveluntarjoajilla on omia turvallisuuslupauksiaan, mutta VPN-yhteyden käyttäjä vastaa aina itse tekemisistään, eikä VPN muuta laitonta lailliseksi.

VPN-yhteyksillä on myös muita hyötyjä

Aiemmin todetusti VPN-yhteyksillä on sekä täysin laillisia että myös laittomia käyttökohteita. Laillisiin käyttötarkoituksiin lukeutuvat aiemmin mainittujen lisäksi myös yhteyden tarjoama suoja. Esimerkiksi wifi-verkon turvallisuudesta ei voi koskaan olla varma – varsinkaan, jos se on ilman salasanaa toimiva avoin verkko. Koska VPN luo suojatun yhteyden käyttäjän ja VPN-palvelimen välille, se tuo turvaa mahdollisten tiedonkerääjien yrityksiä vastaan.

Koska VPN-yhteys muodostaa yhteyden ”välikäden” kautta, voi sen avulla salata oman sijaintinsa. Eri palveluntarjoajilla on erilainen valikoima palvelimia, joihin VPN-yhteyden käyttäjä voi omien toiveidensa mukaan muodostaa yhteyden. Jos yhdistää esimerkiksi Brasiliassa sijaitsevalle palvelimelle, luulevat sivustot käyttäjän sijaitsevan Brasiliassa. Näin on toki voinut tehdä myös välityspalvelimien eli ns. proxyn avulla, mutta VPN-yhteyksiin erona on se, että välityspalvelimet eivät suojaa liikennettä missään vaiheessa, vaan pelkästään reitittävät yhteyden toisen palvelimen kautta. VPN-yhteydet sen sijaan suojaavat paitsi laitteesi ja VPN-palvelimen välillä kulkevan liikenteen, myös VPN-palvelimelta kohdesivustolle kulkevan liikenteen.

VPN-palveluntarjoajan valinnassa huomioitavia seikkoja

VPN-palveluja on tarjolla valtava määrä, ja niiden käyttöönotto ei ole lainkaan vaikeaa. Valitettavasti kaikki VPN-palveluntarjoajat eivät ole luotettavia, joten valintaan on syytä käyttää hieman enemmän aikaa. Suositeltavaa on tehdä Google-hakuja aiheesta ja etsiä sivustoja, joissa eri palveluita vertaillaan. Palvelun hinta ei ole tae luotettavuudesta, mutta toisaalta hyvän VPN-yhteyden tarjoamisesta aiheutuu kuluja, jotka tietysti näkyvät hinnassa.

VPN-yhteyden valinnassa huomioonotettavat asiat riippuvat käyttötarkoituksesta. Kaikkia kuitenkin luultavasti kiinnostaa palveluntarjoajan luotettavuus, sillä ei ole mukavaa joutua etsimään uutta tarjoajaa, kun vanha on ajautunut vararikkoon ja lopettanut toimintansa. Jos haluaa käyttää yhteyttä vain maakohtaisten estojen kiertämiseen, lienevät yhteyden nopeus ja luotettavuus korkealle arvostettavia asioita. Estojen kiertäjää kiinnostaa tietysti myös palveluntarjoajan palvelinvalikoima, sillä suomalaisten suoratoistopalvelujen katsomiseksi on sivustoa ”huijattava” luulemaan, että käyttäjä tulee Suomesta. Toisaalta jos kiinnostuksen kohteena on jokin ulkomainen sisältö, tulee pitää huoli, että palveluntarjoajan valikoimasta löytyy palvelin kyseisestä maasta.

Jos käyttää julkisia wifi-verkkoja tai haluaa jostain syystä maksimoida anonyymiytensä, kannattaa tietysti panostaa palveluntarjoajan ja yhteyden turvallisuuteen. Esimerkiksi lokitiedostoja säilyttäviä palveluita tavataan yleensä välttää, mikäli halutaan varmistua yksityisyydestä. Lisäksi hyvä varuste on ”kill switch”, joka katkaisee yhteyden, mikäli VPN-yhteys katkeaa. Tällöin voi varmistua siitä, että missään vaiheessa yhteys sivuston ja laitteen välillä ei ole suojaamaton. Kun on mielestään löytänyt hyvän palveluntarjoajan, kannattaa vielä etsiä käyttäjien kokemuksia palvelusta. Esimerkiksi yhteisöpalvelu Redditissä monella VPN:llä on oma palstansa, jonne käyttäjät varmasti antavat pikaista palautetta, jos esimerkiksi yhteys on hidastellut.

Kuten todettua, VPN-palveluntarjoajia on suuri määrä. Eräitä suosittuja palveluntarjoajia ovat ainakin WindscribeNordVPNF-Secure (Freedome) ja ExpressVPN. Windscribe saa kehuja siitä, että käytettävien laitteiden määrää ei rajoiteta ja ilmaisversiosta, jossa on rajoitettu määrä palvelimia ja 10 gigabittiä tiedonsiirtoa. Windscribe on ajoittain tarjonnut elinikäistä käyttöoikeutta melko huokea, alle sadan euron hinta maksamalla, mutta pitemmän päälle tämä vaikuttaa melko arveluttavalta bisnesmallilta. Palvelun heikkoudeksi jotkin sivustot ovat listanneet palvelun nopeuden ja asiakaspalvelun tason.

VPN-yhteyden käyttöönotto on yleensä yksinkertaista

Huolimatta siitä, mihin VPN-yhteyteen päädyt, on käyttöönotto melko yksinkertaista. Esimerkiksi Windscriben kohdalla tulee vain asentaa sovellus koneelle. Tämän jälkeen joko annetaan sovelluksen valita automaattisesti paras palvelin sijainnin perusteella tai valitaan itse haluttu palvelin. Microsoftin sivuilla kerrotaan, että Windows 10 -käyttöjärjestelmää käyttäessä tulisi luoda VPN-profiili, mutta tässä voi olla eroavaisuuksia laitteiden välillä, sillä erään kokemuksen mukaan Windscribe toimi normaalisti ilman profiilin luontia.

Kun VPN-sovellus on ladattu ja yhteys muodostettu Suomeen, onnistuu esimerkiksi MTV Katsomon ja muiden suomalaisten suoratoistopalveluiden käyttäminen täysin normaalisti, ja se on täysin laillista. Laillisuus ja toimivuus ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Yle Areena nimittäin aloitti vuonna 2018 VPN-palveluiden blokkaamisen. Koska blokkaus ei toimi kaikkiin VPN-yhteyksiin, hieman asiaa selvittelemällä voi löytää palvelun, jolla Yle Areena toimii – toisaalta toimivuus voi yllättäen päättyä, mikäli Areena laajentaa estojaan. EU-maissa eston kiertäminen onnistuu, mikäli kotipaikka on Suomessa. Kun luo Yle Tunnuksen ja vahvistaa kotipaikkansa suomalaiseksi, voi Areenaa katsoa EU-alueella ilman VPN-yhteyttä, kunhan on kirjautunut sisään Yle Tunnuksella.

Lopuksi

Kuten edellä on kerrottu, VPN-yhteys tuo paitsi turvaa, myös mahdollistaa suomalaisten televisiokanavien katsomisen ulkomailla. Palvelujen käyttäminen onnistuu hyvin myös vähemmän tietokoneista ymmärtäviltä. Ennen käytön aloittamista kannattaa vertailla palveluita keskenään ja valita itselleen parhaiten sopiva, luotettavaksi todettu palveluntarjoaja. Sen jälkeen voikin rentoutua lempisisältöjen parissa myös ulkomailla.

vpngorilla author

Mike Jones

Head of content

Here at VPNGorilla we strive on caring about privacy both ours and others. We find out the most essential information, visions and insights on VPNs, and as aftermath comes our reviews. Our ambition is to bring out the most essential news and reviews regarding, which VPN services to use. To find the perfect VPN service for your needs, read our news and reviews on VPN services.
vpngorilla author

Kirjoittaja

Uutiset
Best VPN for Brazil

Yle Areena ulkomailla

Lue lisää
Blog Tips
Best Alternatives to BitTorrent for Mac (1)

Katso Ruutu.fi ulkomailla – Nelonen, Hero ja LIV

Lue lisää
Blog Tips
Best 1337x proxy to get 1337x unblocked

Katso MTV Katsomoa ulkomailla

Lue lisää